KURSY SPECJALIZACYJNE.
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) uprzejmie informuje, że w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w mikrobiologii medycznej.

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego i zakażeń układu nerwowego wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki"

Liczba godzin kursu: 40.
Liczba wolnych miejsc: 14 (decyduje kolejność zgłoszeń).
Koszt ostateczny uczestnictwa w kursie zostanie podany w terminie późniejszym, będzie zależał od liczby zgłoszonych uczestników, ale nie przekroczy kwoty 600 zł.

Miejsce kursu: Narodowy Instytut Leków, Warszawa, ul. Chełmska 30/34.
Kierownik Naukowy Kursu: dr hab. n. med. Anna Skoczyńska.
Dodatkowych informacji związanych z kursem udziela mgr Izabela Wróbel (Tel. 22 841 12 33)

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłoszenia kursu. Nie zapisujemy telefonicznie. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: koroun@cls.edu.pl lub na nr faxu: 22 841 00 65, w terminie do 19.03.2017 roku. Wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie, zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na kurs drogą e-mailową w terminie do dnia 26.03.2017 roku.

Formularz zgłoszenia


ESAC NPOA KORLD EU-IBIS ECDC CDC GIS ESCMID EUCAST
©2011 OPTY oraz NIL
Serwis www jest stale rozbudowywany
Projekt i wykonanie: